درد چشم

 درد چشم (روایات)

سرمه

عبدالله بن یحیی کاهلی می گوید: من در حضور امام صادق علیه السّلام بودم که شخص بیمار و ناتوانی از آن حضرت پرسید: آیا می توانم در حال احرام از سرمه استفاده کنم؟حضرت فرمودند: نه، برای چه سرمه می کشی

گفت: من بیماری چشم دارم و هنگامی که از سرمه استفاده می کنم، برایم فایده دارد و اگر استفاده نکنم زیانبار است

و حضرت فرمودند: پس سرمه بکش

او گفت: چیز دیگری نیز با سرمه می آمیزم

حضرت فرمودند آن چیست؟

گفت: دو تکه پارچه برداشته و هرکدام را چهار تا زده و بر روی چشم یکی از آنها را گذارده و با دستار به پشت سر می بندم این کار برای بیماری چشم من مفید است و هرگاه آن را انجام ندهم، زیان آور است.

حضرت فرمودند: این را هم انجام بده.

لطف خدا

امام باقر علیه السّلام: هر گاه خداوند بنده ای را دوست بدارد، به او نظر اندازد، و هرگاه به او نظر انداخت یکی از این سه چیز را به او هدیه کند: سردرد، تب، و یا چشم درد.[1]

ریحان کوهی

ایوب بن نوح می گوید: کسی که با امام کاظم علیه السلام همسفر بود برایم نقل کرد که آن حضرت ریحان کوهی طلب کرده و فرمودند: من دوست دارم غذای خود را با آن آغاز کنم که گشاینده ی مجاری بسته شده، اشتها آور و زداینده ی چشم درد است و من آنگاه که غذا را با آن آغاز کنم، باکی ندارم که پس از آن چه غذایی بخورم و دیگر از هیچ بیماری و آسیبی هراس ندارم و آنگاه که غذا تمام شد بار دیگر ریحان کوهی طلب کرده و دیدم که برگه ای از آن را که روی غذا افتاده بود برداشته و خوردند. به من نیز داده و فرمودند: غذای خود را با آن پایان ده که گوارنده ی غذای پیشین و اشتهاآور غذای پسین است. سنگینی معده را زدوده و دل و دهان را خوشبو می کند.[2]

سوره حمد

آورده اند که: هر کس به هنگام دیدن هلال ماه،هفت بار سوره حمد را بخواندخداوند وی را در آن ماه از چشم درد ایمن می سازد.[3]ترک خواب به سمت چپ و خرما.

روزی پیامبراکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم به سلمان که چشم درد داشت نگاه کرده وفرمودند: خرما نخور وبه سمت چپ نخواب.[4]شاید درد جناب سلمان از غلبه گرمی بوده است وخرما نیز گرم است.

آیه الکرسی

ابویوسف مصعب می گوید:به امام کاظم علیه السلام عرض کردم از بیماری چشمم که در اثر آن شبکور شده ام به شما شکایت می کنم اگر صلاح می دانید برای درمان آن چیزی به من بیاموزید.

حضرت فرمودند:این آیه [5]را سه بار در ظرفی بنویس سپس آن رابشوی ودر ظرفی بریز وبا آن سرمه بکش.

من کمتر از صد میل سرمه کشیده بودم که بینایی چشمم برگشت و بهتر از آنکه بود و یا گفت: بهتر از آن که بودم.[6]

آمیزه صبر وکافور و شیره درخت مرمکی

شخصی که به چشم درد دچار شده بود بر امام صادق علیه السلام وارد شد وحضرت به وی فرمودند: چرا از آمیزه این سه چیز استفاده نمی کنی:صبر[7]و کافور و شیره درخت مرمکی. آن مرد چنین کرد وسالم شد.[8]

سرمه امام باقر علیه السلام

سلیم که برده آزاد شده علی بن یقطین است می گوید او به چشم درد دچار می شد.روزی ابتدا به ساکن نامه ای از امام کاظم علیه السلام به وی رسید که چرا از سرمه امام باقر علیه السلام غافلی؟! کافور ریاحی و صبر اصقوطری را به یک اندازه مخلوط کن و آن دو را آرد و با پارچه ای از جنس حریر صاف کن و همانند سرمه به چشم بکش. سرمه کشیدن [در هر ماه] هر بیماری را که در سر باشد سرازیر کرده و از بدن بیرون می کند.

وی همواره با آن ماده سرمه می کشید و تا هنگام مرگ هرگز چشم وی بیمار نشد.[9]

 فلفل سفید و سبز

شخصی از سفیدی چشم و درد دندان و باد مفاصل به امام صادق علیه السلام شکایت کرد. حضرت به وی فرمان دادند تا از فلفل سفید و سبز هر کدام به اندازه دو درهم، و نشادر خوب و خالص به اندازه یک درهم تهیه و آن را کوبیده و صاف کند و در هر چشم سه بار بکشد و مدتی صبر کند که به اذن خداوند سفیدی چشم او برطرف و گوشت چشم را پاک و درد آن را آرام می کند پس ابتدا چشم خود را با آب سرد بشوی و سپس بر آن سرمه بکش.[10]

فایده چشم درد

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم: چهار چیز را ناخوشایند مدارید:... چشم درد؛ چرا كه رگ هاى كورى را قطع مى كند.[11]

کوتاه کردن سبیل

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم: هر كس در روز پنج شنبه و شنبه، ناخن هاى خود را كوتاه كند و قدرى از سبیل خود را بگیرد، از دندان درد و درد چشم در امان باشد.[12]

گرفتن ناخن در پنج شنبه ها

امام باقر علیه السلام: هر كس به گرفتن ناخن در هر پنج شنبه مداومت ورزد، چشم درد نمى گیرد.[13]

عبدالله بن ابى یعفور به امام صادق   علیه السلام  گفت: فدایت شوم! گفته مى شود هیچ چیز به اندازه تعقیبات میان طلوع سپیده و طلوع خورشید، سبب نزول روزى نشده است .

فرمود: آرى؛ اما تو را بهتر از این آگاه سازم: گرفتن سبیل و كوتاه كردن ناخن در روز جمعه. كوتاه كردن ناخن ها در روز پنج شنبه نیز چشم درد را دور مى كند.[14]

قارچ

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم: قارچ، از گیاهان بهشتى است و آبش براى چشم درد، سودمند است.[15] البته در سایر روایات قارچ را مضر معرفی کرده اند.پس زیاده روی نکنید.

مرهم گیاه سبر

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلم: اگر محرم چشمش درد گرفت، بر آن مرهم گیاه سبر بنهد.[16]

گیاه صبر و کافور و تلخه

مردى كه چشم درد داشت، بر امام صادق   علیه السلام  وارد شد. امام  علیه السلام  به او فرمود: چرا از این سه چیز: گیاه صبر، كافور و تلخه، غافلى ؟.

مرد، آن كار را انجام داد و چشم درد او از بین رفت .[17]

کاسنی و شکر سرخ

از سردرد و دندان درد و ضربان چشم که صورتم را متورم کرده بود به امام صادق علیه السلام شکایت کردم. ایشان فرمودند: کاسنی را فراموش مکن، عصارة آن را بگیر و با شکر طبرزد در آمیز و بسیار بنوش که آن را تسکین و زیان آن را دفع می کند. من به خانه برگشتم و از همان شب قبل از خواب درمان را آغاز کردم، آن را نوشیده و خوابیدم. صبح که از بستر برخاستم به حمد و لطف خداوند سالم شده بودم.[18]

روغن بنفشه

امام صادق علیه السلام :برتری بنفشه بر دیگر روغن ها به سان برتری اسلام بر دیگر ادیان است. بنفشه، خوب روغنی است! درد را از سر و چشمان می برد . خود را بدان، چرب کنید .[19]

الکافی:به نقل از علی بن اسباط در حدیثی که سند آن را به معصوم رساند: مالیدن روغن بنفشه به ابروها، سردرد را از میان می برد .[20]

شستن دست ها پس از غذا و دعای شکر گذاری

بر امام صادق علیه السلام وارد شدم و نزد او از چشم درد، اظهار ناراحتى كردم. به من فرمود: آیا نكته اى تازه مى خواهى ؟.

سپس به من فرمود: چون پس از غذا خوردن، دست خویش را شستى، بر ابروهایت دست بكش و سه بار بگو: سپاس، خداوند نیكوكار زیبا كردار بهره رسان فضیلت بخش را. من این كار را انجام دادم و از آن پس، چشمانم درد نگرفت . سپاس، خداوند جهانیان راست.[21]

امام صادق علیه السلام: چون پس از غذا دستانت را شستى، با باقى مانده آب، دستى بر چشمان خود بكش؛ چرا كه مایه ایمنى از چشم درد است .[22]

بادمجان سرخ شده

امام صادق علیه السلام: روایت شده است كه نزد امام سجاد علیه السلام  بادمجان سرخ شده در روغن بود. ایشان چشم درد داشت و از این بادمجان مى خورد.

درد چشم (تبریزیان)

 مرکب 3 – سرمه عناب -  مرکب 7 ( 40 روزه ) و پیاز هم مفید است.

درد چشم (دریایی) [23]

افرادی كه مبتلا به چشم درد هستند می توانند چند قطره روغن سیاه دانه را در یك لیوان شیر ریخته و قبل از خواب بنوشند. هم چنین قبل از خواب دو طرف گیجگاه و دو ابرو را با سیاه دانه چرب نمایند.


[1]  خصال: 13

[2]  کافی: ج 6، ص 364

[3]  بحارالانوار:ج98،ص376.

[4]  بحارالانوار:ج95،ص88.

[5]  شاید مراد آیة الکرسی باشد.

[6] در کتاب آمده (اصح ما کان اول ما کنت) ولی صحیح آن این است (اصح ما کان،او قال:ما کنت).

[7]  صبر دومعنی متناسب با این جادارد:یکی یخ ودیگری گیاه شبیار.

[8]  کافی:ج8،ص383.

[9] کافی:ج8،ص383.

[10] بحارالانوار:ج62،ص147.

[11]   طب النبی ص12

[12]   من لا یحضره الفقیه ج1 ص128

[13]   طب الائمه ص163

[14]   من لا یحضره الفقیه ج1 ص127

[15]   محاسن ج 2 ص335

[16]   مسند ابن حنبل  ج1 ص150

[17]  کافی ج8 ص383

[18]  بحارالانوار:ج 66، ص 209

[19]  کافی ج6 ص521

[20]  کافی ج6 ص522

[21]  کافی ج6 ص292

[22]  مکارم الاخلاق ج1 ص303

[23]  سیاه دانه و عسل، ص 34


منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری های چشم و گوش و سینوزیت  (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.