ذرور ناصور

 

خواص دارو:
جهت ناصور و زخم‏ هاى عفونى باز.

اجزاى دارو:
سفیداب قلعى، گلنار، دم الأخوین، مرّ مکّى (مکد ۴/ ۱ واحد)؛ انزروت مدبّر، کندر (مکد ۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را پودر کرده و از الک مش ۲۰۰ رد کنند و در ظرف شیشه‏اى در بسته و کوچک نگه دارند.

زمان و مقدار مصرف‏:
پودر را روى دهانه ناصور یا زخم بپاشند.

ملاحظات مصرف‏:
در صورت ایجاد خشکى، روى ناصور یا زخم را با روغن بنفشه چرب کنند.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم