دواى ترنجبین مرکّب

*** این نسخه از حکیم معتمد الملوک است. ***

خواص دارو:
مقوى باه؛ چاق کننده کلیه‏ ها؛ رافع سردى و خشکى کلیه‏ ها و ضعف عمومى بدن؛ نافع براى سرد مزاجان و معتدل‏ مزاجان.

اجزاى دارو:
ترنجبین خراسانى پاک کرده، نبات سفید (مکد ۴۰۰ واحد)، شیر گاو یا اسب (۸۰۰ واحد)، زنجبیل، خولنجان، دارچینى، خصیه الثعلب مصرى، بوزیدان (۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
ترنجبین و نبات را در شیر حل کرده و بگذارند تا رسوبات آن ته‏نشین شود. سپس، شیر را طورى از ظرف بر دارند که از رسوب حاصله چیزى وارد آن نشود. آن‏گاه، دارو را در حمام ماریه بجوشانند تا قوامى مانند قوام عسل بیابد. سایر اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با مایع به قوام آمده بسرشند. دارو را در ظرف شیشه‏اى یا لعابى ریخته و در جاى خشک و خنک نگه دارند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۸ ساعت، یک تا دو قاشق غذاخورى از دارو را در یک استکان آب حل کرده میل کنند.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم