دواى ترنجبین ساده

*** این نسخه از حکیم عقیلى است ***

خواص دارو:
مقوى باه؛ چاق کننده کلیه ‏ها؛ رافع سردى و خشکى کلیه‏ ها و ضعف عمومى بدن؛ نافع براى گرم‏ مزاجان و معتدل‏ مزاجان.

اجزاى دارو:
ترنجبین پاک کرده (۱ واحد)، شیر گاو یا گاومیش (۳ واحد).

شیوه ساخت دارو:
ترنجبین را در شیر حل کرده و بگذارند تا رسوبات آن ته‏نشین شود. سپس، شیر را طورى از ظرف بر دارند که از رسوب حاصله چیزى وارد آن نشود. دارو را در حمام ماریه بجوشانند تا قوامى مانند قوام عسل بیابد.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۸- ۱۲ ساعت، دو تا سه قاشق غذاخورى از دارو را در استکان آب حل کرده میل کنند.

ملاحظات مصرف‏:
کسانى که دچار هزال کلیه هستند نیاز به مصرف طولانى‏ مدت آن دارند.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم