قلاع (جوشش دهان)

 قلاع (جوشش دهان چون از گرمی بود) (موسوی)

همراه با داروهای ضدگرمی و پاکسازی کننده منضج و مسهل و دهان شویه های گیاهی با زالو درمانی زیر نخستین و زیر زبان به تعداد کم جوشش قلاع از بین می رود.[1]

مولف: نسخه های آفت دهان را عمل کنید.


[1]  زالوی ایرانی صفحه 63


منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری های دهان، دندان و لب  (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.