حقنه لیّنه

خواص دارو:
ایجاد لینت در مزاج، پاک سازى روده ‏ها، و نافع در صداع.

اجزاى دارو:
گل خطمى، خبازى، شکر سرخ (مکد ۵۰ واحد)؛ نمک (۱ واحد)؛ روغن زیتون (۲۵ واحد)؛ آب (۱۲۰ واحد).

شیوه ساخت دارو:
گل خطمى و خبازى را در آب خیسانده کمى جوش دهند و صاف کنند. روغن زیتون، نمک، و شکر سرخ را در مایع حل کنند و کمى دیگر بجوشانند.

زمان و مقدار مصرف‏:
طبق دستور پزشک استعمال شود.

ملاحظات مصرف‏:
– در افرادى که داراى التهاب روده و اسهال هستند مصرف نشود.
– در افرادى که دچار ضعف شدید هستند با احتیاط عمل شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم