سرمازدگی و گرمازدگی دهان

 سرمازدگی و گرمازدگی دهان (روایات)

دزدان، مرا گرفتند و در دهانم پالوده داغ ریختند تا آن كه دهانم پخت. پس از آن، دهانم را با یخ، پر كردند و در نتیجه دندان هایم سست شد.

پس از چندى، امام رضا  علیه السلام را در خواب دیدم. از این پیشامد به نزد ایشان، اظهار ناراحتى كردم.

فرمود: «از مشكك، بهره بجوى؛ چرا كه، در این صورت، دندان هایت ثابت خواهند ماند».

هنگامى كه ایشان به خراسان آورده شد، به من خبر رسید كه بر ما نیز خواهد گذشت. به استقبال ایشان رفتم و به ایشان سلام كردم و حال خویش را و این كه ایشان را در خواب دیده بودم و ایشان مرا به استفاده از مشكك سفارش فرموده بود، با ایشان در میان نهادم .

فرمود: «اكنون در بیدارى، تو را بدان سفارش مى كنم».

من نیز از آن، بهره جستم و دندان هایم به وضع پیشین بازگشت.[1]

 

  نقاط فشاری، طب سوزنی، ماساژ، زنبور درمانی، دستگاه الکترونیکی بدون سوزن، انرژی درمانی(برای عمل به این نسخه حتما طبق راهنمای نسخه ها عمل کنید)

سرما زدگی

 

 

  نقاط فشاری، طب سوزنی، ماساژ، زنبور درمانی، دستگاه الکترونیکی بدون سوزن، انرژی درمانی(برای عمل به این نسخه حتما طبق راهنمای نسخه ها عمل کنید)

نقاط فشاری گرما زدگی[2]


[1]   احادیث پزشکی

[2] کتاب درمان جامع طب سوزنی


منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری های دهان، دندان و لب  (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.