بیماری های فکری، سلامت و نورانیت فکر

سلامت و نورانیت فکر (روایات)

کم خوری

امام على عليه السلام :هر كس در خوردن به كم بسنده كند، سلامتش بيشتر مى شود و انديشه اش ‍ به سامان مى رسد.[1]پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):هر كس خوراكش اندك باشد، تنش سلامت و فکر ودلش صفا مى يابد؛ و هر كس ‍ خوراكش فراوان باشد، تنش بيمار و دلش سخت ميگردد.[2]  پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):خداوند (عزوجل ) مى فرمايد: پنج چيز را در پنج چيز نهادم ؛ اما مردم ، آنها را در پنج چيز ديگر مى جويند و نمى يابند: دانش را در گرسنگى و رنج و تلاش قرار دادم ، در حالى كه مردم آن را در سيرى و آسايش مى جويند. در نتيجه آن را نمى يابند.[3]

امام على عليه السلام :گرسنگى كشيدن ، سودمندترين درمان است[4]

خدای تبارک و تعالی :اى احمد! به عزت و جلالم سوگند، هيچ بنده اى برايم چهار چيز را تضمين نمى كند، مگر اين كه او را به بهشت در مى آورم : زبان فرو بندد و آن را جز بدانچه به وى مربوط است ، نگشايد؛ دل خويش را از وسواس حفظ كند؛ آگاهى من از او و اين را كه او در زير نگاه من است ، پاس بدارد؛ و نور ديده اش ، در گرسنگى باشد.اى احمد! كاش ، شيرينى : گرسنگى ، سكوت ، خلوت و آنچه را از آن به ارث برده اند، چشيده بودى !. پرسيد: پروردگارا! ارث گرسنگى چيست ؟

فرمود: حكمت ، حفظ دل، تقرب به خداوند، اندوه دائم، كم هزينگى براى مردم، حقگويى، و اهميت ندادن به اينكه در گشايش و آسانى مى زيد يا درسختى و دشوارى.

اى احمد! آيا مى دانى با كدام حالت و وقت ، بنده به من تقرب مى جويد؟.

گفت : نه ، اى پروردگار! فرمود: آن هنگام كه گرسنه يا در حالت سجده باشد.[5]

به شیرین پخته کامل  یا قسمتی از به شیرین خام

امام على عليه السلام :روزى ، در حالى كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم يك به در دست داشت ، بر ايشان وارد شدم . ايشان به خوردن به و دادن پاره هايى از آن به من پرداخت و مى فرمود: اى على ! بخور، كه اين ، هديه خداوند به من و توست.من در آن ، همه لذت ها را ديدم .پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم همچنين فرمود: ((اى على ! هر كس سه روز. ناشتا به بخورد، ذهنش صفا مى يابد، درونش از دانش و بردبارى مى آكند و از نيرنگ.ابليس و سپاهيانش نگه داشته مى شود)).[6]

حنا : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم: بر شما باد حنا ؛ چرا که ( دیده های ) سرتان را روشن می سازد، دل هایتان را پاک می کند و بر توان جنسی می افزاید.

عسل

امام کاظم  علیه السلام  فرمود :« در عسل ، درمان هر دردی است . هر کس ناشتا یک قاشق عسل بخورید ، این عسل ، بلغم را پایان می دهد . صفرا را فرو می نشاند . مانع از تلخه سیاه (سودا) می شود و ذهن را صفا می بخشد ، و اگر که همراه با کندر خورده شود ، حافظه را نکو می سازد.[7] 

نکته: فقط مزاج دم را نفرمود.


[1]  غررالحکم ح8803

[2]  تنبیه الخواطر ج2 ص229

[3]   عوالی اللالی ج4ص61ح11

[4]  غررالحکم ح 903

[5] ارشادالقلوب ص 199

[6]  عیون الاخبار الرضا ج 2 ص 73 ح338

[7] فقه منسوب به امام رضا  علیه السلام  ص346


منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری های مغز و اعصاب  (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.