انواع صدا و سوت در سر

 سوت سر

علل زیادی دارد که باید این علل را رفع کرد

1.مجرای استاش از گوش میانی بر حلق بسته شده که از عفونت گوش یا جرم گوش یا ...می تواند باشد .

2.ناشی از فشارخون که مثلاً هنگام سجده ممکن است پشت سر ضربان داشته باشد.

3.ناشی از افت فشار خون و کم خونی است که داروی سر یا سرد شدن کف دست و پا و بی رمقی و کاهش هوشیار ایجاد  می کند.


منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری های مغز و اعصاب  (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.