حبّ مبارک‏

 

خواص دارو:
رافع یبوست دراز مدت.

اجزاى دارو:
میخک (۴ واحد)؛ بادیان، انیسون (مکد ۶ واحد)؛ گل بنفشه (۱۲ واحد)؛ هلیله زرد، کشمش سبز تازه منقّى (۲۵ واحد)؛ برگ سنا، ترنجبین، گلقند (۵۰ واحد).

شیوه ساخت دارو:
ترنجبین را کوبیده با گلقند مخلوط کرده و چند ساعت صبر کنند تا رطوبت گلقند به ترنجبین سرایت کند. سپس گلقند را با کشمش در هاون بکوبند. اجزاى دیگر را پودر کرده از الک مش ۱۰۰ رد کنند و با گلقند و کشمش مخلوط کنند. دارو را به شکل حب (۵۰۰ میلى‏گرمى) در آورند و بگذارند تا خشک شود.

زمان و مقدار مصرف‏:
پیش از ناهار، ۲ تا ۸ حب از دارو با آب میل شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم