حبّ فرزانه (حب شبیار)

خواص دارو:
مسهل؛ منقّى دماغ و قلب و بدن (از فضولات و رطوبات)؛ رافع عفونت دندان و لثه و گوش.

اجزاى دارو:
صبر (۴ واحد)؛ هلیله سیاه، هلیله زرد (۳ واحد)؛ شحم حنظل (۲ واحد)؛ مصطکى، سنبل الطیب، مرزنجوش، گل سرخ، زعفران (مکد ۱ واحد)؛ عسل کف‏نگرفته (۱۷ واحد).

شیوه ساخت دارو:
همه اجزا را پودر کرده از الک مش ۱۰۰ عبور دهند. سپس، با عسل آن را خمیر کنند و خمیر مذکور را ۴۸ ساعت در ظرف لعابى در باز بگذارند. بعد از ۴۸ ساعت، دارو را به گلوله‏هاى ۵۰۰ میلى‏ گرمى تبدیل کرده در نشاسته بغلتانند.

زمان و مقدار مصرف‏:
شب‏ها پیش از خواب، یک حب با آب گرم میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
– در صورت ایجاد دل ‏پیچه، یک استکان آب‏جوش نوشیده شود.
– در باردارى و در کولیت‏ ها مصرف نشود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم