احساس سنگینی در قفسه سینه

احساس سنگینی در قفسه سینه

 (گزارش درمان)[1] 

نام بیمار: آقای م. ر.     سن: 27 سال

علت مراجعه : احساس سنگینی در قفسه سینه و خفگی و خواب آلودگی

علائم بیماری : بیمار علاوه بر شكایت فوق از یبوست و چاقی نیز رنج می برد. سمع قلب و ریه ها نرمال بود و فشار خون بیمار   بود .

آزمایشات اولیه بیمار به صورت زیر بود ؛

1-19 = Hb                 mg/dL 21 = Urea                 mg/dL  315 = Chol

3/56 = Hct                 mg/dL 8Uric Acid =          mg/dL 246 = DL

mg/Dl 3/1 = Cr

درمان های انجام شده : برای بیمار سه دوره حجامت عام و مصرف داروهای زیر تجویز گردید ؛

1 - مصرف سركه انگبین

2 - ترك مصرف روغن نباتی جامد

3 - برگ سنا به همراه گل سرخ

سیر درمان : بعد از انجام حجامت ها ، جواب آزمایشات به صورت زیر گزارش شد .

2/17 = Bb                  mg/dL 12 = Urea                 mg/dL  178 = Chol

3/49 = Hct     mg/dL 4/5Uric Acid =                  mg/dL 114 = DL

mg/Dl 7/0 = Cr

پزشك معالج : دكتر علی صالحی راد

نقاط فشاری، طب سوزنی، ماساژ، زنبور درمانی، دستگاه الکترونیکی بدون سوزن، انرژی درمانی(برای عمل به این نسخه حتما طبق راهنمای نسخه ها عمل کنید)

درد قفسه سینه[2]

 


[1] حجامت درمانی ، ص 75

[2] کتاب درمان جامع طب سوزنی


منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری های مجاری تنفسی، بینی، گلو، ریه  (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.