حبّ شفا

خواص دارو:
رافع سردرد و تب‏ هاى کهنه؛ نافع در ترک اعتیاد به افیون.

اجزاى دارو:
تاتوره (۳ واحد)؛ ریوند (۲ واحد)؛ زنجبیل (۱ واحد)؛ عسل کف‏نگرفته (۶ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شیشه ‏اى یا لعابى ریخته و مدت ۲ روز در انکوباتور در دماى ۳۵- ۳۷ درجه نگهدارى کنند. بعد، به صورت حب‏هاى کوچک ۵۰ میلى‏ گرمى در آورده و در فضاى آزاد خشک کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۱۲ ساعت، ۱ حب با آب میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
در بیماران قلبى با احتیاط مصرف شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم