درد قفسه سینه

 درد سینه (موسوی) [1]

علامت آن درد در میان دو شانه و از لحاظ مزاجی به بلغمی ، صفراوی ، سوداوی و دموی تقسیم می شود.

در مورد غلبه دم خونگیری از ابتدای درمان انجام می شود و در طول درمان بنا بر تشخیص و نیاز تکرار خواهد شد.

در مزاج های دیگر خونگیری پس از شروع درمان صورت می پذیرد و در مورد غلبۀ بلغم هنگام خونگیری احتیاط بیشتری باید کرد .

همراه با داروهای گیاهی زالو درمانی پشت دست ها بین انگشتان می باشد به این ترتیب که ما بین هر انگشت یک عدد زالو و روی انگشت سبابه نیز یک عدد بیاندازید .

در مجموع روی هر دست 5 عدد زالو انداخته خواهد شد.

درد سینه (تبریزیان)[2]

 مرکب 4 مفید است.

دردسینه مزمن (بنی هاشمی)

تمرهندی شیرین و انجیر و مویز و شنبلیله را بپزید و با آب آن عسل اضافه شود و بشکل غلیظ تر و باقوام تر مصرف شود.


[1] زالودرمانی  ص66

[2] کتاب و سخنرانی های استاد


منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری های مجاری تنفسی، بینی، گلو، ریه  (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.