جوارش کمونى

خواص دارو:
هضم کننده غذا، ضد نفخ، لاغر کننده شکم، مجفّف رطوبات.

اجزاى دارو:
زیره سیاه مدبّر بریان (۱۵ واحد)؛ برگ سداب، زنجبیل (مکد ۶ واحد)؛ فلفل سیاه ۵/ ۴ واحد)؛ بوره ارمنى (۱ واحد)؛ عسل کف‏ گرفته (۹۰ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شیشه‏ اى یا لعابى ریخته و مدت ۴۰ روز در انکوباتور در دماى ۳۵- ۳۷ درجه نگهدارى کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
پس از هر وعده غذا، یک قاشق چای خورى از دارو با آب میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
– ممکن است در گرم‏مزاجان و معده‏هاى خشک، درد خفیفى ایجاد کند که با مصرف هم‏زمان عرق کاسنى- شاه‏تره از بین مى ‏رود.
– مصرف دارو قبل از غذا ایجاد بى‏اشتهایى در فرد کرده و مصرف دراز مدت آن موجب لاغرى مى ‏شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم