پودر نزله گرم

خواص دارو:
نافع در نزله هاى گرم، سرفه ‏هاى خشک، اسهال همراه با نزله؛ مغلّظ ماده و مغرّى حلق.

اجزاى دارو:
زعفران (۱ واحد)، گل سرخ، صمغ عربى (مکد ۸ واحد)؛ تخم خشخاش (۱۲ واحد)؛ رب السوس، نشاسته، کتیرا (مکد ۴ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را پودر کرده با هم مخلوط کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۸ ساعت یکبار، یک قاشق مرباخورى از دارو با یک فنجان آب خنک میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
– مصرف دراز مدت آن موجب تبرید و تغلیظ مفرط است، زیرا این دارو به صورت ملایم مبرّد و مغلّظ مواد دماغى است.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم