پودر نزله سرد (پودر لاهورى)

خواص دارو:
نافع براى نزله هاى سرد و تعدیل ترشحات دماغ (هم در کیفیّت و هم در کمّیت)؛ مرقّق نزله‏ هاى دماغ، مقوّى دماغ و فم معده.

اجزاى دارو:
آمله، گشنیز، بادام، اسطوخودوس (مکد ۲ واحد)؛ پسته، بادیان (مکد ۳ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوفته پودر سازند.

زمان و مقدار مصرف‏:
یک بار نیم ساعت پیش از صبحانه و یک بار موقع اذان مغرب، یک قاشق مرباخورى از دارو را در یک لیوان شیر یا آب ریخته میل کنند.

ملاحظات مصرف‏:
در نزله‏ هاى گرم تجویز نشود. در صورت تجویز، با پودر زکام داده شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم