پودر نافع معده‏

خواص دارو:
نافع براى درد، نفخ، و ترشى معده.

اجزاى دارو:
زیره سیاه، سیاه‏دانه، برگ آویشن، پوست نارنج، بزر رازیانه، بزر انیسون، رب السوس، تخم گشنیز، بزر زنیان (مکد ۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
براى جوشانده: اجزا نیم ‏کوب شود.
براى کپسول: اجزا را ساییده از الک مش ۱۰۰ رد کرده و در کپسول‏هاى ۵۰۰ میلى‏گرمى کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
– براى هر بار مصرف (بعد از هر وعده غذا)، یک قاشق مرباخورى از پودر را در یک و نیم لیوان آب به مدت ۱۰ دقیقه با حرارت ملایم بجوشانند تا یک لیوان از آن باقى بماند. سپس، دارو را صاف کرده و تا گرم است میل کنند.
– ۲۰ دقیقه بعد از هر وعده غذا یک تا دو عدد کپسول با آب میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
مصرف آن براى گرم‏مزاجان و جوانان باید با عرق کاسنى و شاه‏تره همراه باشد.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم