افتادگی رگ قلب

 برای افتادگی رگ قلب موارد زیر مفیداست (ضیایی) [1]

  1. بالن قلب،
  2. فنر گذاشتن،
  3. آ بجوش ولرم،
  4. عناب،
  5. آ لو،
  6. زرشک خام

[1] نسخه های مورد تایید استاد...


منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری های قلب، خون و عرق  (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.