بزرگ شدن قلب

بزرگ شدن قلب (موسوی) [1]

زالو درمانی به همان منوال که در سکته قلبی توضیح داده شد باعث توقف بزرگی قلب شده و با کمک داروهای تقویت کننده عضله قلب از سکته های احتمالی جلوگیری به عمل آمده و امکان هر گونه خطر آنی کاهش خواهد یافت.

بزرگ شدن قلب (خیراندیش)

از غلبه بلغم و رطوبت است پس نسخه غلبه بلغم و رطوبت را عمل کنید.


[1]  زالو درمانی صفحه 73


منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری های قلب، خون و عرق  (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.