پودر مفتّت سنگ کلیه و مثانه

خواص دارو:
دافع سنگ‏ هاى کلیه و مثانه.

اجزاى دارو:
تخم خیار سبز، تخم کدو، تخم خیارچنیر، خارخسک، بزر رازیانه (مکد ۴ واحد)؛ تخم انیسون، تخم کرفس (مکد ۲ واحد).

شیوه ساخت دارو:
همه اجزا نیم‏کوب شوند.

زمان و مقدار مصرف‏:
براى هر بار مصرف (روزها نیم ساعت پیش از صبحانه، و شب‏ها پیش از خواب)، یک قاشق غذاخورى از پودر را در یک و نیم لیوان آب به مدت ۱۰ دقیقه با حرارت ملایم بجوشانند تا یک لیوان از آن باقى بماند. سپس، دارو را صاف کرده و تا گرم است میل کنند.

ملاحظات مصرف‏:
– یک روز (صبح و شب) از پودر مدر و روز بعد از پودر مفتت استفاده شود.
– مصرف این دارو باید با مصرف کپسول مفتت، یا معجون حجر الیهود، یا معجون سنگدان مرغ، یا شربت بزورى همراه باشد.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم