درد قلب

 درد قلب (روایات)

گوشت دراج

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: هر کس قلبش به درد آمده و اندوهش بسیار گشته است باید گوشت دراج بخورد.[1]

امام صادق  علیه السلام  فرموده است: هرگاه یکی از شماها به غم و اندوه دچار شد و از علت آن بی خبر است باید گوشت دراج بخورد که به خواست خداوند به آرامش دست خواهد یافت.[2]

میوه به