خشکی خون

 مولف:رفع ریشه های بیماری مانند رفع یبوست و رفع غلبه مزاج و بیماری های دیگر

  • شناسایی ورفع افراط وتفریط های غذایی ورفتاری
  • رعایت پرهیزات
  • اصلاح تغذیه وسایر مسلمات
  • کاهش خشک ها وافزایش مرطوب ها
  • افزایش مصرف خونساز ها
  • روغن مالی مرتب با روغن های زیتون وبنفشه و..
  • ماندن در وان آب با کمی عسل و روغن یک روز در میان

منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری های قلب، خون و عرق  (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.