پودر محلّل‏

 

خواص دارو:
رافع نفخ معده و رطوبات؛ کاسر ریاح موجود در بدن.

اجزاى دارو:
انیسون، رازیانه، تخم کرفس، زیره (مکد ۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را نیم ‏کوب کرده و در ظرف در بسته نگه دارند.

زمان و مقدار مصرف‏:
براى هر بار مصرف (هر ۸ ساعت یکبار)، یک قاشق مرباخورى از پودر را در یک و نیم لیوان آب به مدت ۱۰ دقیقه با حرارت ملایم بجوشانند تا یک لیوان از آن باقى بماند. سپس، دارو را صاف کرده و تا گرم است میل کنند.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم