پودر قابض مرکّب‏

خواص دارو:
نافع براى استرخاى رحم، کثرت طمث، افتادگى رحم؛ رافع رطوبت و لزوجت و التهاب رحم.

اجزاى دارو:
گلنار، کوکنار، پوست انار، جفت بلوط، مازو، مورد (مکد ۱ واحد)؛ زاج (۳/ ۰ واحد)

شیوه ساخت دارو:
همه اجزا پودر شوند.

زمان و مقدار مصرف‏:
براى هر بار مصرف، دو قاشق غذاخورى از پودر را با یک و نیم لیوان آب بجوشانند تا یک لیوان آب باقى بماند. مایع را تا گرم است صاف نموده و با مقدارى آب ولرم مخلوط کرده و دوش واژینال بگیرند، یا آن را داخل ظرفى ریخته و مقدارى آب به آن اضافه نمایند و روزى ۲ بار (هر بار ۲۰ دقیقه) داخل آن بنشینند.

ملاحظات مصرف‏:
– استفاده مجدد از مایع جوشانده شده ممنوع است.
– غرغره کردن یا خوردن این دارو ممنوع است.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم