پودر صداع‏

خواص دارو:
رافع انواع سر درد.

اجزاى دارو:
عنّاب، ریشه شیرین‏بیان، گل بومادران، تاجریزى (مکد ۱۰ واحد)؛ گل زوفا، برگ آویشن، مرزنجوش، پرسیاوش، گل خطمى، رازیانه (مکد ۵ واحد)؛ زنجبیل (۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
همه اجزا نیم‏کوب شوند.

زمان و مقدار مصرف‏:
براى هر بار مصرف (هر ۸- ۱۲ ساعت)، یک قاشق غذاخورى از پودر را در یک و نیم لیوان آب به مدت ۱۰ دقیقه با حرارت ملایم بجوشانند تا یک لیوان از آن باقى بماند. سپس، دارو را صاف کرده و تا گرم است میل کنند.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم