پودر شقاق‏

خواص دارو:
نافع براى تَرک و خشکى پوست دست و پا.

اجزاى دارو:
گوگرد (سه واحد)؛ زاج، نمک اندرانى، کافور (مکد ۲ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را نرم ساییده از الک مش ۱۰۰ عبور دهند و در ظرف در بسته نگه دارند.

زمان و مقدار مصرف‏:
روزى یکبار، ۴۰ گرم از پودر را در یک لیوان آبِ گرم حل کرده و دست یا پا را به مدت ۱۰ دقیقه در آن قرار دهند. بعد از خشک شدن دارو به طور طبیعى، دست یا پا را با مرهم گوگرد چرب کنند.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم