پودر سرماخوردگى‏

خواص دارو:
نافع براى نزله‏ هاى سرد، و سرماخوردگى‏ هاى کهنه توام با سردرد و سنگینى سر و گرفتگى بینى.

اجزاى دارو:
خبّازى، تاجریزى، سپستان، برگ آویشن، بابونه، پرسیاوش، بادرنجبویه، اسطوخودوس، مرزنجوش، ناخنک، تخم گشنیز، گل خطمى (مکد ۴ واحد)؛ گل نیلوفر، گل گندم (۲ واحد)؛ گل بنفشه، گل زوفا، عنّاب (مکد ۶ واحد)؛ گل اروانه، بومادران (۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
همه اجزا را نیم‏ کوب کرده در ظرف در بسته نگهدارى کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
براى هر بار مصرف (هر ۸- ۱۲ ساعت)، یک قاشق غذاخورى از پودر را در یک و نیم لیوان آب به مدت ۱۰ دقیقه با حرارت ملایم بجوشانند تا یک لیوان از آن باقى بماند. سپس، دارو را صاف کرده و تا گرم است میل کنند.

ملاحظات مصرف‏:
ممکن است این دارو موجب لینت مزاج شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم