پودر سر شو

*** این نسخه از داروهاى مجرب بومى است. ***

خواص دارو:
مانع ریزش مو؛ تقویت کننده پیاز مو؛ مقوى دماغ؛ مانع زکام.

اجزاى دارو:
سدر، برگ مورد، سبوس برنج، وسمه، آرد نخود خام، حنا (مکد ۴ واحد)؛ قهوه، کتیرا، روناس (۱ واحد)؛ خطمى، گل سرشوى، پوست سبز گردو (۳ واحد)؛ بابونه (۲ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجرا را ساییده در ظرف در بسته نگه دارند.

زمان و مقدار مصرف‏:
مقدارى از دارو را در یک کاسه آب حل کنند و سر را با آن بشویند. ۱۰ دقیقه صبر کنند و سپس سر را با آب بشویند.

ملاحظات مصرف‏:
این دارو رنگ مو را کمى قهوه ‏اى مى ‏کند.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم