پودر زرّین اقبال‏

خواص دارو:
نافع در عدم کنترل مدفوع در بزرگسالان.

اجزاى دارو:
ابهل، افسنتین، ایرسا، سعد (مکد ۵/ ۲ واحد)؛ زنیان، زیره، گل سرخ، قدومه، نارمشک، بوزیدان (مکد ۵ واحد)؛ مصطکى، طالیسفر، صعتر، زوفاى خشک (مکد ۵/ ۷ واحد)؛ هلیله کابلى (۶۵ واحد)؛ شکر سرخ (۱۳۰ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با شکر سرخ مخلوط کنند و دارو را در ظرف شیشه‏اى در بسته نگه دارند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۸ تا ۱۲ ساعت، ۱ الى ۳ قاشق مرباخورى از دارو با آب میل شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم