پودر خروسک

خواص دارو:
نافع در بحوحه الصوت ناشى از گرمى و خشکى، و حکه و خارش حلق.

اجزاى دارو:
بارهنگ، تخم اسفرزه، صمغ عربى، شکر تیغال (مکد ۱ واحد)

شیوه ساخت دارو:
اجزا را از گرد و غبار و اشیاى اضافى پاک کرده و بدون کوبیدن در ظرف در بسته نگه دارند.

زمان و مقدار مصرف‏:
یک قاشق غذاخورى از دارو را با یک لیوان آب ولرم مخلوط کنند تا لعاب بیاندازد و لعاب حاصله را در طى روز کم‏ کم مصرف کنند.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم