پماد مُنزِل‏

خواص دارو:
رافع دیر انزالى در زنان.

اجزاى دارو:
بوره ارمنى، کافور (مکد ۱ واحد)؛ عسل کف‏نگرفته (۶ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را نرم ساییده و بسیار به هم زنند تا زبرى اجزا در زیر دست احساس نشود.

زمان و مقدار مصرف‏:
با ماساژ ملایم به ناحیه کلیتوریس مالیده شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم