پماد گوگرد (قیروطى گوگرد)

 

خواص دارو:
نافع براى تَرَک و خشکى پوست دست و پا.

اجزاى دارو:
روغن کنجد (۱۰ واحد)؛ گوگرد سفید ساییده (۱ واحد)؛ موم (۵/ ۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
موم را در ظرف لعابى یا شیشه‏اى قرار داده به آرامى حرارت دهند تا روان شود. سپس گوگرد را در آن حل کرده و روغن کنجد را به آن اضافه کنند و ظرف حاوى دارو را در حمام ماریه قرار دهند و به آرامى هم بزنند تا مخلوط به آهستگى گرم شده و گوگرد کاملا در آن حل شود. سپس، دارو را در ظرف مورد نظر خود بریزند و در فضاى باز قرار دهند تا سرد شود و به شکل پماد درآید.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۱۲ ساعت، روغن را بدون ماساژ روى موضع بمالند.

ملاحظات مصرف‏:
– از مصرف خوراکى آن پرهیز شود.
– از مالیدن دارو به چشم و زخم ‏هاى باز پرهیز شود. دور از دسترس اطفال نگهدارى شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم