پماد کافور

خواص دارو:
نافع براى سوختگى ‏هاى سطح پوست.

اجزاى دارو:
روغن کنجد، روغن گاو (مکد ۲۰ واحد)؛ کافور (۳ واحد)؛ جوهر زنیان (۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
کافور و جوهر زنیان را نرم ساییده و با روغن ‏ها مخلوط کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
پس از شستشوى محل سوختگى این پماد را بدون ماساژ به موضع بمالند.

ملاحظات مصرف‏:
– از مالیدن پماد به چشم یا زخم‏ هاى باز خوددارى شود.
– مالیدن آن به پشت سر یا روى ناحیه قلب ممکن است موجب بروز عوارض گردد.
– مالیدن آن به شکم زنان باردار ممنوع است.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم