زیبایی درمانی در طب فشاری
 • برطرف کردن چین و چروک های صورت و گردن

SP6–ST36 –LI11–ST4– ST6– LI20–TAIYANG–GB14-YINTANG

 • برطرف کردن پُف زیر چشم ها

LR3 – BL1 – GB1 – GB14 – ST2 – ST3

 • برطرف کردن شُلی گونه ها

ST4 – ST6 – RN24 – LI19

 • برطرف کردن چین و چروک های لب بالایی

ST4 – DU26 – LI19

 • برطرف کردن سلولیت

BL62-GB41-SP4-SP6-ST32-ST34-RN3-RN9-GB26-SJ5

 • برطرف کردن سنگینی(چاقی) پاها و گردش خون کُند

GB4-SJ5-GB26-GB28-ST32-SP6-SP5-LR1-LR2-LR3

 • برطرف کردن چاقی و تورم زانو

GB4-SJ5-GB26 -ST32-SP6-SP5-LR1-LR2-LR3

 • برطرف کردن چاقی و تورم ساق پا

BL40 – BL57 – BL58

 • برطرف کردن چین و چروک های لب پایینی

RN24

 • برطرف کردن چاقی و تورم مچ پا

SP6-GB41-SJ5-GB26-ST36-ST32-SP5-LR1-LR2-LR3

 • برطرف کردن چاقی و تورم ران پا

GB41 – GB37 – GB30

 نقاط فشاری، طب سوزنی، ماساژ، زنبور درمانی، دستگاه الکترونیکی بدون سوزن، انرژی درمانی(برای عمل به این نسخه حتما طبق راهنمای نسخه ها عمل کنید)

 

   
  

منبع: کتاب نسخه  های  معصومین  و  بزرگان طب اسلامی ایرانی -  بیماری های  پوست و مو  (نویسنده: رضا میرزایی )

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.