حب المحلب

به فارسی پیوند مریم و به هندی کهیوبی نامند؛ حب درختی است شبیه به درخت بطم و پراکنده و تا یک قامت انسان و زیاده بر آن و برگ آن دراز و شبیه به برگ بید و از برگ زردآلو کوچک‌تر و خوش‌بو و چوب آن نیز خوش‌بو است.
حب آن در دوم گرم و خشک و خشکی آن کم‌تر از گرمی و با قوت محلله و مغریه و قابضه و چوب و برگ آن در اول گرم و خشک است

خواص حب المحلب

شادی بخش و مقوی و حواس و برای خارج ساختن رطوبات غلیظ و لزج دستگاه تنفسی مفید و نیز در معالجۀ خفقان و تنگی نفس و غشی مورد استعمال دارد. برای کبد و طحال مقوی و مسکن دردهای اعضاء داخلی مربوط به کبد و طحال و کلیه و پشت و قولنج درد پهلو و امثال آن است. جوشانده آن با سایر داروها در معالجۀ فلج و لقوه و رعشه و کزاز و دردهای مفاصل و نقرس و ورم های ناشی از شکستگی و افتادگی بی نهایت مؤثر و مجرب است

شما هم می توانید دیدگاهتان را بنویسید.

دیدگاه شما برای ما مهم است.

امتیاز کاربران به : حب المحلب

امتیاز
دیدگاه ها
۱۳۹۷/۷/۱۲

حسن :

چقدر شبیه بادام درختیه و خیلی ریز