عود صليب‏ (فاوانيا)

اصل فاوانيا: اين دارو را «عود صليب‏» گويند. دو نوع است نر و ماده است، آنچه نر است بيخى است سپيد به سطبرى انگشت و در طعم آن قبضى است و آن‏چه ماده است بيخ او را و فرع او را شاخ‏ها بسيار است. سخت گرم نيست لكن به گرمى وصف كنند. در وى قوّت‏ها بسيار است خشك كننده است و قبض كننده و سده گشاينده و تحليل كننده و خلط غليظ را لطيف كند و تقطيع كننده و زداينده است و بخايند پس از زمانى تيزى و قبض پديد آيد، مصروع را خوردن و بر بستن سود دارد و صرع را باز دارد، آزموده‏اند و بر مصروع بسته و صرع زايل شده است و چون بگشاده‏اند صرع باز آمده است. خواجه بوعلى سينا مى‏ گويد: مگر اين نوعى است از فاويناى رومى چه آن چه از هندوستان آرند در آن اين خاصيّت نيست. گفته‏اند: ثمره‏ى آن بر آتش افكنند، دود آن مصروع را و ديوانه را به هوش باز آرد. (ذخيره خوارزمشاهى، ج‏10، ص: 296-297)

خواص درمانی و دارویی گیاه فاوانیا عود الصلیب

خشکاننده، گیرنده، گدازنده، بازکننده، تکه کننده و زداینده است.

  • لکه های سیاه را از پوست می برد.
  • داروی نقرس است.
  • علاج صرع است و اگر آن را بر مصروع ببندند دچار صرع نمی شود و اگر باز کنند صرع باز می گردد.
  • اگر فاوانیا را با شربت های مازوجی (عفصی گسی) بخورند قبض است، تخمش معده را توان می بخشد، درد معده را تسکین می دهد و سوزش معده را از بین می برد. بیخ آن در علاج یرقان و باز کردن بند آمدنی های کبد مفید است.
  • حیض را راه می اندازد ، بول را ریزش می دهد.
  • اگر دوازده دانه از تخمش با آب انگور کهنه خورده شود خونریزی را قطع می کند.
  • اگر زن تازه زائیده یک بادام از بیخ فاوانیا را بخورد از بیرون ریختنی های لازم پاک می گردد.
  • خوردن بیخش به اندازه ی یک بادام درد گرده و آبدان را بر طرف می کند.
  • آب پزش با آب انگور کهنه شکم را بند می آورد و بول را ریزش می دهد

مکانیسم اثر فاوانیا عود صليب‏

محلول گیاهی فاوانیا دارای مواد موثره لاکتوکاروم به عنوان مسکن و ضد درد عمل می کند، همچنین به علت داشتن موسیلاژ، تانن وساپونین محلول قوی بوده و با تاثیر گذاشتن درسطح کبد، تولید و اثرات هورمون های مردانه را در بافت های بدن کم می کند و با مهار هورمون های تخمدان باعث از بین رفتن کیست می شود. در بعضی موارد به علت عفونت ها و کمبود ویتامین A سلول های غشایی سریعتر رشد می کنند و سریعتر هم می میرند. از این واکنش یک شکل پنیری در محل باقی می ماند و این سلول های مرده غشایی نمی توانند آنتی آنزیم بسازند این چنین تغییرات مرده غشایی به علت کمبود ویتامین A در تخمدان ها به صورت کیست خودنمایی می کند. محلول گیاهی فاوانیا سرشار از ویتامین C و A بوده و از این طریق به درمان و از بین رفتن کیست ها کمک بسزایی می کند.

 

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.