بلادر

به عربی حب الفهم و ثمر الفهم و حب القلب گویند به جهت شباهت آن به قلب حیوان.

میوه ای است شبیه هسته خرما و مغزی دارد همچون گردو ،شیرین مزه است و بی گزند.

پوسته آن متخلخل و سوراخ است و در این سوراخ ها انگبینی لزج و بودار موجود است. اگر آن را به دندان بشکنند زیانی نمی رساند به ویژه اگر همراه مغز گردو باشد بهتر است.

مزاج: گرم و خشک.

خواص بلادر

انگبینش سبب قرحه و ورم می شود و خون و خلط ها را می سوزاند.

دمل و جوش: ورم های گرم درونی را بر می انگیزد.

مفاصل: در مداوای سردی و سستی عصب و فلج و کجی دهان مفید است .سر:برای رفع فراموش کاری خوب است ولیکن بیماری وسوسه و مالیخولیا را تحریک می کند.

اندام های دفعی: دود آن بواسیر را می خشکاند.

زهرها: از جمله سم هاست. سوزنده اخلاط و بدین سبب کشنده است.

پادزهر بلادر دو نوع است و روغن گردو از قوتش می کاهد.

کاربرد در درمان بواسیر نر

دستور مصرف:
یک عدد دارو بلادر را سه قسمت کرده و با زغال آتش درست کرده و قسمت اول بلادر را در آتش انداخته تا دودو کند، یک گلدان سفالی بر عکس روی آتش گذاشته و مقعد را بالای دود گرفته تا بخور داده شود، دود که تمام شد قسمت دوم بلادر در آتش انداخته شود. یعنی اینکه هر سه قسمت در یک جلسه و پشت سر هم استفاده می شود.

ملاحظات مصرف
  • مضر گرم مزاجان و جوانان سبب سوختن خون آنها می شود.
  • در زنان نیز گاهی سبب التهاب معده و اسهال و درد و برص و جذام و زایل شدن عقل شود.
  •  جزء دارو های سمی است باید فقط هنگام ضرورت مصرف شود.
  • البته با روغن گاو و گردو و شکر و نیز مصلحات دیگر مانند روغن گردو و مغز نارگیل تازه کنجد پوست کنده.
  • دانه ی مغز بلادر که سفید رنگ است مضر کبد

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.