خواجه باشی

نام انگلیسی : Dipsacus Silvestris
نام علمی: Dipsacus L.

خواجه باشی

تنظیم جریان خون، قاعده آور، تسکین درد

عرق خواجه باشی ـ مفید برای بواسیر ـ مدر ـ کلیه و مثانه ـ درد مفاصل

خواجه باشی cotton thistle seed خواجه باشی عبارت از دانه های سرپهن و دایره ای شکل دارای برجستگی دو طبقه گنبدی شکل است. رنگ آن نوک مدادی کمرنگ تا پر رنگ و گاهی تیره، تقریباٌ چهار وجهی با خطوط افقی کمی مورب و برجستگی های زره دار و یک زائده اشکی درقسمت پائین است. این دانه ها مربوط به گیاه شکاع یا شکاعی با نام علمی:Onopordon acanthium L.از تیره کاسنی (Compositae) است. 

 


تخم خواجه باشی

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.