باقلا مصری (ترمس)

به فارسی باقلای مصری و لوبیا گرگی نامند؛ تخمی است از باقلا کوچک‌تر سفید مائل به زردی و تدویر و مفرطح(سر پهن) و وسط آن اندک فرو رفته و طعم آن با اندک تلخی و بستانی و بری می‌باشد. بستانی آن بزرگ‌تر و بری آن ریزه‌تر و زردتر و تلخ‌تر و ثقیل‌الرائحه و بهترین آن در تغذیه سفید بالیده بستانی آن است و در تداوی(درمان کردن) بری بسیار تلخ آن.

بستانی آن در آخر اول گرم و در دوم خشک و بری آن در دوم گرم و در آخر آن خشک است.

خواص باقلا مصری (ترمس)

بازکننده قاعدگی و دفع کننده کرم روده، ادرارآور و رفع کننده انسداد مجاری عروقی، طحال و کبد، افزاینده خون قاعدگی و تسهیل کننده اخراج جنین می‌باشد. در استعمال خارجی ضماد پودر باقلا مصری برای رفع بیماری‌های جلدی از قبیل جرب، کچلی و اگزما مفید است و پودر پخته شده‌ی آن مخلوط شده با عسل و سرکه به صورت ضماد برای سیاتیک، دردهای سرین و رفع آثار ضربه و کوفتگی مؤثر می‌باشد.

خواص آن در ترکیب با سرکه به عنوان کرم کش امعاء و جوشاندۀ آن برص و بهق را بر طرف ساخته و ضربان شدیدی را که در سر ایجاد می شود رافع است. باز کنندۀ گرفتگی های مجاری کبد و طحال در ترکیب با سداب است. مدر بول و حیض و ترکیب آن با مرّ و انگبین خنازیر را از بین می برد و مضافاً برای سیاتیک سودمند است. مقدار شربت دارویی آن یک درم(5/3 گرم) است.

نحوه مصرف

به صورت دم کرده استفاده می‌شود و روش‌های مصرف مختلف دیگری نیز دارد.

ملاحظات مصرف

زیاده‌روی در مصرف باقلا مصری مضر و به دلیل کمی سمّی بودن از مصرف خودسرانه آن خودداری فرمایید.

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.