ریشه ایرسا

منظور از ایرسا ریشه سوسن آسمانگون است. سوسن آسمانگون گیاهی است دارای ساقه های متعدد که گل آن به رنگهای گونه گون است . سفید ، زرد ، آسمانی ، بنفش و از این رو آن را ایرسا نامیده اند که به معنی رنگین کمان است.

ساقه های ایرسا بندبند ،برگش باریک است و اگر کهنه شود کرم می زند.

طبیعت ریشه ایریسا در آخر درجه دوم گرم و خشک است.

خواص ریشه ایرسا

  • خوردن دم‏کرده ۴۰ گرم ریشه ایرسا تازه آن در یک لیتر آب جوش براى رفع سختى تنفس، تنگى نفس و خواب رفتن عضلات، رعشه، فلج، آسم، سستى بدن و براى ازدیاد حافظه و رفع درد ناحیه گلو مفید است. و اگر با آب عسل مخلوط و خورده شود براى استسقا، پاک کردن مثانه از رطوبتهاى لزج، تسکین عطش، تسکین درد سیاتیک و جلوگیرى از ترشح غیر ارادى و بى‏ موقع اسپرم نافع است. اگر ریشه ایرسا جویده شود براى رفع بدبویى ناشى از خوردن چیزهاى بدبو مؤثر است.
  • پودر ریشه ایرسا به صورت گردپاشى براى رفع گوشت زاید در پلک هاى چشم نافع است.
  • اگر پودر ریشه ایرسا با سرکه مخلوط و در ظرف مسى دم شود براى بهبود زخمها و جراحتهاى مزمن و رویانیدن گوشت و زخمهاى کنار استخوان چه از طریق خوردن و یا مالیدن مؤثر است.
  • تنقیه دم‏کرده ریشه ایرسا براى سیاتیک و رفع بدبویى بواسیر و رفع گوشتهاى زیادى نواسیر مفید است.
  • شیاف تهیه شده از ریشه ایرسا و عسل در مهبل زن براى اخراج جنین موثر است.
  • و غرغره دم‏کرده ریشه ایرسا با آب عسل براى رفع خشونت قصبته الریه و چکانیدن قطره آن در بینى براى رفع بدبویى حفره‏هاى بینى مفید است.
  • اگر ریشه ایرسا را در روغن زیتون بجوشانند و در گوش بچکانند سنگینى گوش را کاهش مى‏ دهد.
  • ریشه ایرسا برای درمان بیماری های کیسه صفرا مفید است.
ملاحظات مصرف
  • زیاده روی و مصرف بی رویه ریشه ی ایرسا موجب ناراحتی معده می شود.

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.