حجامت های اندام فوقانی

۱- حجامت منکب(شانه)

موضع: شانه؛ جای برخورد بازو و کتف. 

آثار درمانی و منافع: مناسب در درمان دردهای موضعی؛ برخی ازانواع تب(تب ربع)؛ مشکلات کبد(در حجامت شانه راست)؛ و مشکلات طحال(در حجامت شانه چپ). 

* * *

۲- حجامت ساعد

موضع: در فاصله بین آرنج و کف دست انجام می شود. 

آثار درمانی و منافع: درمان امراض ساعد. 

* * *

۳- حجامت رُسغ(مچ دست)

موضع: مچ دست. البتّه رسغ به معنای مطلق مچ است و هم به مچ دست و هم به مچ پا اطلاق می شود امّا منظور از حجامت رسغ در کتب طبّی، حجامت مچ دست است.

نکات مربوط به روش اجرا: این حجامت نیاز به بادکش طولانی و مکرّر قبل از ایجاد خراش دارد.

آثار درمانی و منافع: مناسب در درمان خارش ها، بثورات و اگزمای دست و نشانگان تونل مچ دستی(سندروم تونل کارپ).


 

منبع: http://shiateb.com

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.