نزله کچوله (نزله عرق زنیان)

 

خواص دارو:
رافع نزله ‏هاى سردِ کهنه و عسر العلاج.

اجزاى دارو:
دارچین، جوزبوا، بسباسه، عود الصلیب، میخک (مکد ۱ واحد)؛ کچوله مدبّر (۲ واحد)؛ عرق زنیان، عرق آویشن (مکد ۵۸ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را ساییده از مش ۱۰۰ رد کنند. بعد، با عرق زنیان و آویشن مخلوط کنند و در ظرف شیشه‏اى نگه دارند.

زمان و مقدار مصرف‏:
۲۰ سى‏سى بعد از صبحانه و ۲۰ سى‏سى بعد از شام میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
– شیشه باید قبل از مصرف تکان داده شود.
– در صورت احساس سرگیجه یا تپش قلب بعد از مصرف دارو، بهتر است مصرف دارو قطع شده و از شربت آب‏لیمو جهت رفع عوارض آن استفاده شود.
– این دارو مى‏تواند سبب پرکارى تیروئید شود.
– مصرف آن براى زنان باردار و کسانى که سابقه ناراحتى قلبى یا مشکل پرکارى تیروئید دارند ممنوع است.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم