معجون نجاح

خواص دارو:
قلع امراض سوداوى؛ تقویت قلب و دماغ.

اجزاى دارو:
هلیله زرد (۲۰ واحد)؛ هلیله سیاه، بلیله، آمله، اسطوخودوس (مکد ۱۰ واحد)؛ تربد (۷ واحد)؛ غاریقون، بسفایج، ربّ السوس، مصطکى (مکد ۵ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۲۶۱ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را نرم ساییده با عسل مخلوط کنند و ۱۰ روز نگه دارند.

زمان و مقدار مصرف‏:
صبح ناشتا و شب موقع خواب و ظهر قبل از ناهار، یک قاشق چایخورى از دارو با آب میل شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم