معجون مبدّل المزاج (معجون گرمابخش)

خواص دارو:
مبدّل مزاج از سردى به گرمى بدون ایجاد احتراق در خون؛ نافع در، فالج، استرخا، امراض و اوجاع بارده (مثل درد مفاصل)، و ترک اعتیاد به افیون.

اجزاى دارو:
آذاراقى مدبّر (۶ واحد)؛ گل گاوزبان (۴ واحد)؛ اسطوخودوس، کتیرا، مغز نارگیل، چلغوزه (۳ واحد)؛ هل، زرنباد، شقاقل، صندل سفید، آمله، هلیله زرد، هلیله سیاه (۲ واحد)؛ قرنفل، عود هندى (۱ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۱۱۴ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شیشه‏اى یا لعابى ریخته ۴۰ روز در گرم‏خانه در دماى ۳۵- ۳۷ درجه نگه دارند.

زمان و مقدار مصرف‏:
یک قاشق چایخورى از دارو، بعد از هر وعده غذا با آب میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
– حداکثر مصرف دارو در معتادان یک گرم در هر ۴ ساعت است.
– در صورت مصرف دارو و احساس سرگیجه یا تپش قلب، دارو قطع شود.
– در افرادى که سابقه ناراحتى قلبى دارند و کسانى که دچار تپش قلب هستند استفاده نشود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم