معجون ماسک البول خسروى‏

خواص دارو:
نافع براى شب ‏ادرارى و زود انزالى؛ رافع سردى مثانه و مجارى ادرار.

اجزاى دارو:
بلوط، برگ مورد، تخم کرفس، خولنجان (مکد ۱ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۱۲ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شیشه‏اى یا لعابى ریخته و مدت ۱۰ روز در گرم‏خانه در دماى ۳۵- ۳۷ درجه نگهدارى کنند.
این دارو به دو طریق قابل استفاده است: معجون و کپسول. براى ساخت کپسول از این دارو، باید معجون را خشک کرده از نو ساییده و در کپسول کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
قبل از صبحانه و بعد از شام، دو عدد کپسول با آب میل شود.
از معجون نیز به اندازه ۱ قاشق چای خورى صبح ناشتا و شب موقع خواب میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
در صورتى که دارو ایجاد یبوست کند، باید بعد از غذا مصرف شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم