معجون ماسک البول

خواص دارو:
نافع در شب‏ ادرارى کودکان و عدم کنترل ادرار در بزرگسالان؛ رافع زود انزالى، استرخاى مثانه و مجارى ادرار.

اجزاى دارو:
زیره، کندر، تخم مورد (مکد ۱ واحد)؛ عسل کف‏ گرفته (۹ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شیشه‏اى یا لعابى ریخته ۴۰ روز در گرم‏خانه در دماى ۳۵- ۳۷ درجه نگهدارى کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
صبح ناشتا و شب موقع خواب، ۲ قاشق چایخورى از دارو با آب میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
قبل از استعمال دارو، باید بدن پاک سازى شود.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم