معجون سیر صغیر

خواص دارو:
مرقّق خون؛ محلّل بلغم؛ نافع در فالج بلغمى و گرفتگى عروق.

اجزاى دارو:
سیر (۱۰ واحد)؛ پودر گل بابونه، روغن گل سرخ (مکد ۱ واحد)، شیر (۳۰ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۱۲ واحد).

شیوه ساخت دارو:
سیر را پوست گرفته در شیر ریخته به ملایمت در حمام ماریه بجوشانند تا شیر بخار شود. روغن گل سرخ و بابونه و عسل را بدان اضافه کرده خوب هم بزنند تا مخلوط شود. دارو را در ظرف لعابى یا چینى نگه دارند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۸ ساعت، یک قاشق مرباخورى با آب میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
مصرف مداوم آن موجب رقّت خون مى‏شود و مى‏تواند موجب خونریزى گردد.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم