معجون بواسیر معدى‏

خواص دارو:
نافع براى بواسیر خونى همراه با برودت معده.

اجزاى دارو:
اسطوخودوس (۲ واحد)؛ پوست کبر (۱ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۶ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شیشه‏اى یا لعابى ریخته و مدت ۱۰ روز در گرم‏خانه در دماى ۳۵- ۳۷ درجه نگه دارند.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم