معجون برص

خواص دارو:
رافع برص.

اجزاى دارو:
بابچى (۹ واحد)؛ آمله، هلیله، بلیله (مکد ۹ واحد)؛ بلادر منقّى اصلاح شده (۱ واحد)؛ عسل کف‏ گرفته (۷۴ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شیشه‏اى یا لعابى ریخته و مدت ۴۰ روز در گرم‏خانه در دماى ۳۵- ۳۷ درجه نگهدارى کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
نیم ساعت پیش از صبحانه و شب پیش از خواب، ۲۵۰ میلى‏گرم از دارو با یک لیوان شیر میل شود. مقدارى را نیز در آب حل کرده و روزى دو بار با پنبه به موضع بمالند.

ملاحظات مصرف‏:
– این دارو باید حد اقل ۶ ماه مداوم مصرف شود.
– در صورتى که دارو، بعد از ۳ ماه استفاده، سبب تغییر محسوسى در رنگ پوست نشود، پس از آن نیز نتیجه‏ اى نخواهد داشت.


منبع: کتاب دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
پدید آورنده: استاد اسماعیل ناظم